lördag 15 december 2012

Sankta Lucia, ljusklara hägring
1. Sankta Lucia, 
ljusklara hägring, 
sprid i vår vinternatt 
glans av din fägring. 
||: Drömmar med vingesus, 
under oss sia, 
tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. :|| 

2. Kom i din vita skrud, 
huld med din maning. 
Skänk oss, du julens brud, 
julfröjders aning. 
||: Drömmar med vingesus, 
under oss sia, 
tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. :|| 

3. Trollsejd och mörkermakt 
ljust du betvingar, 
signade lågors vakt 
skydd åt oss bringar. 
||: Drömmar med vingesus, 
under oss sia, 
tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. :|| 

4. Stjärnor som leda oss, 
vägen att finna, 
bli dina klara bloss, 
fagra prästinna. 
||: Drömmar med vingesus, 
under oss sia, 
tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. :||