tisdag 13 februari 2018

Adolfs skål (Fettisdagsvisa)1. //: Adolfs skål!
Den bäste Kung vi sett i Norden!
Han ej tål
en hetvägg kvar på borden ://
//: God och glad
var svältkur han föraktar,
eftertraktar,
mer ej vaktar
sköna semlors rad ://

2. //: Sådan kung
är värd att styra Sveriges öden:
fast och tung,
en baddare i nöden ://
//: Vasa ätt
oss lärt att aldrig svika,
aldrig vika
utan fika
efter varje rätt :// 

Gustafs skål1. //: Gustavs skål!
Den bäste Kung som Norden äger:
Han ej tål
att viktskåln ojämnt väger ://
//: God och glad
han ilskans röst föraktar
samt avvaktar
och betraktar
dårskap i sin grad ://

2. //: Sådan kung
är värd att styra Sveriges öden:
rask och ung,
ej rådlös uti nöden ://
//: Vasa ätt
har aldrig lärt att svika,
aldrig tvika,
men att fika
till att göra rätt ://