måndag 7 juni 2021

Skymning rår över skogar och vatten

 


1. Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.
Inom kort härskar mörkret och natten
och vår lägereld dör ut.
Låt oss värmas ännu av dess lågor,
låt vår sång gå fram som havets vågor.
Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.

2. Uti världen är sorgerna många.
Mera glädje, Gud, oss giv!
Mellan hjärtan är vägarna långa.
Skänk gemenskap med vårt liv!
Låt oss fatta fast varandras händer,
låt oss bygga broar mellan länder!
Uti världen är sorgerna många.
Mera glädje, Gud, oss giv!

3. Herre, visa den väg vi ska vandra,
giv oss kraft och villigt sinn´.
Lär oss leva för dej och för andra,
skriv din lag i hjärtat in! 
Lär oss kämpa ärligt för ditt rike,
och i varje mänska se vår like!
Herre, visa den väg vi ska vandra,
giv oss kraft och villigt sinn´! 

lördag 29 maj 2021

Uti den vackra våren

 1. Uti den vackra våren
smalt drivan innan kort.
Gud tog den frusna tåren
från jordens öga bort.
Och allt var ljust och soligt,
och lärkan sjöng så glad,
och barnen hade roligt
allt ibland löv och blad.

2. Sen kommo sommarns dagar,
då ängen fick sin skrud
med gräs i gröna hagar,
och jorden kläddes brud.
Då rodde vi till skären,
då sprungo vi i skog,
då plockade vi bären,
och roligt var det nog.

3. Sen blev det mörkt om hösten
och stormade på hav,
och stum blev fåglarösten,
och blomstren föllo av.
Det tröskades på logen,
tills skörden var förbi.
Bland lingonen i skogen
så roligt hade vi.

4. Så kom den kulna vinter
med fästningar i snön,
när skidan lustigt slinter,
och bjällran klingar skön.
Och brasan brann förtroligt
på varma stugans härd,
och barnen hade roligt
också i vinterns värld.

5. Och sen, när drivan gråter,
blott du är from och nöjd,
så kommer våren åter
med nya lekars fröjd.
Var årstid har sin trevnad.
Vi prisa Gud var dag,
och så förgår vår levnad
allt efter Guds behag.

måndag 17 maj 2021

Drottningssången (Victoria och Estelle tillägnad)

1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång 
som går till drottningen fram.
Var henne trofast på allt sätt,
gör hennes uppgift ljus och lätt,
ja, värna sanning, fred och rätt,
du folk av frejdad stam!

2. Du himlens Herre, med oss var,
välsigna drottningen vi har
och liva på vår strand 
de gamla dygders art igen, 
ja, tron och hoppet, kärleken,
och låt din Ande vila än
här över nordanland!

 

KungssångenAlt text:

1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång 
som går till kungen fram.
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
ja, värna sanning, fred och rätt,
du folk av frejdad stam!

2. Du himlens Herre, med oss var,
välsigna nu den kung vi har
och liva på vår strand 
de gamla dygders art igen, 
ja, tron och hoppet, kärleken,
och låt din Ande vila än
här över nordanland!