lördag 11 augusti 2018

Vem kan längre hålla vakt
1. Vem kan längre hålla vakt
emot allt som stormar?
Låt oss hålla husandakt
medan världen gormar.

2. Världen har en väldig makt,
den vill slå ihjäl en.
Låt oss hålla husandakt,
det är bra för själen.


3. Mänskofruktan hyser jag,
hjälp mig, käre Herre!
Hjälp mig både natt och dag,
att det ej blir värre!

4. Är jag till förtvivlan bragt,
är jag trött till döden,
låt oss hålla husandakt,
ty det lindrar nöden.

tisdag 7 augusti 2018

Är jag intill döden trött
1. Är jag intill döden trött,
ganska trött,
mycket trött,
sjuk och trött och ledsen.
Långt var vägen, som jag nött,
ingen liten vän jag mött.
Jag är trött,
ganska trött,
sjuk och trött och ledsen.

2. Säg, var hålls min lille vän,
rare vän,
ende vän
i den vida världen?
Hjärtat har jag hårt i bänn.
Kommer, kommer du igen
lille vän,
rare vän
i den vida världen?

3. Kom och hjälp mig för Guds skull,
för min skull,
för din skull,
du, som ensam kan det!
Världen är av sorger full,
allt som glimmar är ej gull.
För Guds skull,
för min skull,
hjälp mig, du som kan det!

onsdag 6 juni 2018

Januari börjar året1. Just på timmar tjugofyra
runda jorden svänger kring.
Kring vår sol, den sköna, dyra
på ett år hon gör sin ring.
Lilla månens lopp, det trånga,
på en månad kring oss far,
men planeterna, de många,
ila runt kring solen klar.

2. När som solen börjar dagen,
man i öster henne ser,
men är kvällens timme slagen,
sjunker hon i väster ner.
Där som middagssolen lyser,
man det varma söder har;
men i norr - hu! vad man fryser,
mer ju mer mot norr man far.

3. Januari börjar året,
februari kommer näst,
mars, april ha knopp i håret,
maj och juni blommar bäst.
Juli, augusti och september
sköna, ljuvliga framgå,
men oktober och november
och december äro grå.

tisdag 5 juni 2018

We merry minstrels soft music enjoy
Spela och sjung, ni som älskar musik,
musiken gör världen så ljuvlig och rik.
Spela och sjung så hormonerna yr,
förtvivlan och avund för tonerna flyr.
Hell dig, fru Musica, utsänd av Gud,
du upplivar världen med vågor av ljud!

torsdag 31 maj 2018

Allting på jordens rund
//: Allting på jordens rund
måste förgå ://
//: Men vår fru Musica ://
men vår fru Musica,
hon skall bestå!