lördag 20 maj 2017

Våren kommer till vår fröjd

Litet bi på blommans brädd

1. Litet bi på blommans brädd
satt i gröna lunden;
väpplingen var redan klädd
arla morgonstunden.
Siskan hämtade ett bär
som i purprur skimrat,
då hon flög med vinge skär
till det bo hon timrat.

2. Några myror i en rad
kunde kvisten draga,
enighet ger styrka, sad´
ju de gamles saga.
Humlan i sin sammetskjol
satt som en matrona.
Bromsen drog sin basfiol
under lindens krona.

3. Mäster spindel satt och spann,
tråden skickligt böjdes,
daggens pärla där så grann
i festoner röjdes.
Myggans dotter, smal och nätt,
gungade förmätet.
Mamma varnat med full rätt:
akta dig för nätet!

4. Lilla Malin sprang så glad
arla morgonstunden,
hörde huru siskan kvad
glädjepsalm i lunden.
Se, då fylldes hennes bröst,
hennes ögon klara,
tänkte hon: jag ock en röst
till Guds lov vill vara.

5. Går en myra i sitt stoft,
medan bördan drages,
andas väpplingen sin doft,
fast dess honung tages,
vill jag icke leka blott,
men min börda bära,
glad att jag så mycket fått,
sjunger till Guds ära.

måndag 1 maj 2017

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen, våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.
Jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning,
sorgen flyr för våren,
glädjen ler ur tåren.
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen, våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.
Nu ur lundens sköte
och i blommans späda knopp
stiga dig till möte
glada offer opp.
Blott ditt lov de susa,
dessa rosenhäckar,
till din ära brusa
våra silverbäckar.
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen,
sköna maj, välkommen, våra lekars vän!
Känslans gudaflamma

väcktes vid din ljusning.
Hör, med tacksam tunga
tusen fåglar sjunga
liksom vi,
liksom vi:
Välkommen, sköna maj!

Välkommen, sköna maj!

Majsång
O hur härligt majsol ler!
O hur härligt majsol ler!
//: I de blåa höjder
sjungas vårens fröjder
och sin doft var blomma ger.
O hur härligt majsol ler!
O hur härligt majsol ler!
O hur härligt, härligt majsol ler! ://