lördag 27 januari 2018

Vi ska nå vårt mål (We shall overcome)1. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

2. Vi går hand i hand,
vi går hand i hand,
vi går hand i hand en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

3. Vi ska uppnå fred,
vi ska uppnå fred,
vi ska uppnå fred en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

4. Vi är inte rädda,
vi är inte rädda,
vi är inte rädda idag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

5. Hela vida världen,
hela vida världen,
hela vida världen en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

onsdag 3 januari 2018

Årstiderna1. Uti den vackra våren 
smalt drivan innan kort. 
Gud tog den frusna tåren 
från jordens öga bort. 
Och allt var ljust och soligt, 
och lärkan sjöng så glad, 
och barnen hade roligt 
allt ibland löv och blad. 

2. Sen kommo sommarns dagar, 
då ängen fick sin skrud 
med gräs i gröna hagar, 
och jorden kläddes brud. 
Då rodde vi till skären, 
då sprungo vi i skog, 
då plockade vi bären, 
och roligt var det nog. 

3. Sen blev det mörkt om hösten 
och stormade på hav, 
och stum blev fåglarösten, 
och blomstren föllo av. 
Det tröskades på logen, 
tills skörden var förbi. 
Bland lingonen i skogen 
så roligt hade vi. 

4. Så kom den kulna vinter 
med fästningar i snön, 
när skidan lustigt slinter, 
och bjällran klingar skön. 
Och brasan brann förtroligt 
på varma stugans härd, 
och barnen hade roligt 
också i vinterns värld. 

5. Och sen, när drivan gråter 
- blott du är from och nöjd - 
så kommer våren åter 
med nya lekars fröjd. 
Var årstid har sin trevnad,
vi prisa Gud var dag. 
Och så förgår vår levnad 
allt efter Guds behag.