lördag 4 maj 2013

Vaggvisa1. Inte sörjer jag för barnen de ä´ små,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala,
somma börja krypa, andra börja gå,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala.
Hustru min är snäller.
Fastän barnet gnäller,

när det sen blir kväller,
slumra alla sött.

2. Inte sörjer jag, för kassan är så tom,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala,
inte rår jag för att påven bor i Rom,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala.
Han har många pengar,
feta, lata drängar,
som i mjuka sängar
slumra in så sött.

3. Inte sörjer jag, för ängen bliver grön,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala,
där är gräset mjukt och lilla blomman skön,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala.
Där ska vi spatsera,
jag och barnen flera,
där ska vi regera,
sedan slumra sött.

4. Inte sörjer jag, för visan ej är lång,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala.
Barnet sjunger väl en längre någon gång,
hopp fallerallalera, fallalleralleralala.
Sen jag livets grader
genomgått så glader,
vill jag be Gud Fader
att få slumra sött.