torsdag 19 december 2013

Goder afton, goder afton1. Goder afton, goder afton, 
båd’ herre och fru, 
vi önskar Eder alla 
en fröjdefull jul! 

2. Goder afton, goder afton, 
välkommen var gäst, 
vi önskar Eder alla 
en fröjdefull fest!

Hej tomtegubbar
//: Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara ://
En liten tid
vi leva här
med mycket möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!

Nu är det jul igen//: Nu är det jul igen
och nu är det jul igen
och julen varar väl till påska ://
//: Men det var inte sant,
nej, det var inte sant,
för däremellan kommer fastan ://

onsdag 4 december 2013

Goder morgon i denna sal

1. Goder morgon i denna sal ://
//: eder önska vi ://
en angenäm morgonstund!

2. Alla flickor i denna sal...

3. Alla pojkar i denna sal...