söndag 14 september 2014

Viken, tidens flyktiga minnen (Narvamarschen)Viken, tidens flyktiga minnen! 
Stundens fröjder, bleknen, försvinnen! 
Natten nedsteg på våra sinnen, 
och för skuggorna är vår sång. 
Hågkomst av de framfarna dagar, 
som oss eldar och oss anklagar, 
gråa gäst, som ej tid försvagar, 
följe ditt allvar vår dunkla gång!