torsdag 31 maj 2018

Allting på jordens rund
//: Allting på jordens rund
måste förgå ://
//: Men vår fru Musica ://
men vår fru Musica,
hon skall bestå!