tisdag 21 april 2015

Vila vid denna källa
1. Vila vid denna källa!
Vår lilla frukost vi framställa:
rött vin med pimpinella
och en nyss skjuten beckasin.
Klang, vad buteljer, Ulla,
i våra korgar överstfulla
tömda i gräset rulla
och känn, vad ångan dunstar fin.
Ditt middagsvin
sku vi ur krusen hälla
med glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang, kusin...
...valthornens klang, kusin!

2. Präktigt på fältet pråla 
än hingsten med sitt sto och fåla, 
än tjurn han höres vråla 
och stundom lammet bräka tör. 
Tuppen på taket hoppar, 
och liksom hönan vingen loppar, 
svalan sitt huvud doppar, 
och skatan skrattar på sin stör. 
Lyft kitteln, hör, 
låt kaffeglöden kola. 
Där nedanför
präktigt på fältet pråla 
de ämnen som mest ögat rör...  
...som mest vårt öga rör. 

3. Himmel! Vad denna runden, 
av friska lövträn sammanbunden, 
vidgar en plan i lunden, 
med strödda gångar och behag. 
Ljuvligt där löven susa, 
i svarta virvlar grå och ljusa, 
träden en skugga krusa, 
inunder skyars fläkt och drag. 
Tag, Ulla tag, 
vid denna måltidsstunden, 
ditt glas som jag. 
Himmel! Vad denna runden
bepryds av blommor tusen slag! ...
... av blommor tusen slag!  

måndag 13 april 2015

Första maj första maj
1. Första maj, första maj,
varje sliten kavaj
blir en mantel av strålande ljus.
Varje trött proletär
glömmer mödornas här
och går drucken av vårvindars rus.

2. O du älskogens vår,
som befriande går
över landen i segrarefärd,
du är drömmens också,
och var blick i det blå
är en blick in i undrenas värld.

3. Vart förtryckarnas hot,
varje vardag med sot
blir idag som en lumpen legend.
Och vår håg och vår hand
röres fritt, utan band,
och vår blick är mot framtiden spänd.

Suomis sång
1. Hör hur härligt sången skallar
mellan Väinös runohallar!
//: Det är Suomis sång ://
//: Hör de höga furor susa,
hör de djupa strömmar brusa:
det är Suomis sång,
det är Suomis sång ://

2. Överallt en röst oss bjuder,
överallt en stämma ljuder:
//: Det är Suomis sång ://
//: Broder, äger du ett hjärta,
i dess tjusning, i dess smärta
hör blott Suomis sång,
hör blott Suomis sång ://

Härlig är kvällen
1. Härlig är kvällen, 
fridfull och ren,
solen kring fjällen 
sprider sitt sken,
sakta sig sänker 
ned på sin bädd,
strålande blänker 
vågornas brädd.

2. Natten kring haven
breder sitt flor,
tyst som i graven
stillheten bor.
Guldfiskar glimma
rikt invid strand,
svanorna simma
sakta mot land.

3. Tystad är sången,
bönen också,
vandrarn är gången
vilan att nå.
Midnattens tärnor
binda en krans.
Tusende stjärnor
sprida sin glans.


God natt - god sömn jag önskar er
God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.
Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om aldrig vi träffas igen.
Jag har sagt något litet och fattigt av det,
som brunnit hos mig och så snart brinner ner,
men den kärlek där fanns ej förgängelse vet -
god natt, god sömn åt er.

onsdag 8 april 2015

Jag gungar i högsta grenen
1. Jag gungar i högsta grenen
av Harjulas högsta ås.
Vitt skina de blåa vatten,
så långt de av ögat nås.
Av Längelmävesis fjärdar
där skimrar ett silverband,
//: och Roines älskliga vågor
i fjärran kyssa dess strand ://

2. Och blå som en älsklings öga
och klar som ett barndomshem
det gungande Vesijärvi
sig stilla smyger till dem,
och hundrade öar simma
allt uti dess vida famn,
//: naturens gröna tankar
i blåa vågornas hamn ://

3. O hur det fattiga Finland
är rikt på skönhet ändå!
O hur av guld och silver
dock stråla dess sjöar blå!
Här ha i sorg och glädje
sin lyra sångarna stämt
//: och härma i stilla gungning
de klara sjöarnas skämt ://