måndag 25 februari 2013

Vi ska ställa till en roliger dans1. //: Vi ska ställa till en roliger dans
och vi ska binda både krona och krans
till dansen ://
//: Hej hopp! en roliger dans,
hej hopp! båd krona och krans
till dansen ://

2. //: Vacker är du, när du dansar och ler,
och vacker, när du på din käresta ser,
du lilla ://
//: Hej hopp! du dansar och ler,
hej hopp! på kärestan ser,
du lilla ://

onsdag 20 februari 2013

Skulle jag sörja då vore jag tokotAlt. melodi ("Sorgen och glädjen"):


Skulle jag sörja då vore jag tokot 
fast än det ginge mig aldrig så slätt. 
Lyckan min kan fulla synas gå krokot; 
vakta på tiden, hon lär full gå rätt. 
All världen älskar ju vad som är brokot, 
mången mått liva som ej äter skrätt. 

Olyckan växlar ju lika med lyckan, 
allt, vad begynsel har, ändas en gång; 
druckin man haver ej allestäds hickan, 
lust följer gråten, gråt ändas i sång; 
den som på sanningen pekar med stickan 
kan lell lätt falla från sanningens spång. 

Himmelens dagg plär på träden nerdugga, 
men så snart jorden har gett dem nog saft 
att de kunn' trotsa skyn, vem kan kullhugga 
samma, när yxen ens har inte skaft? 
Maskstungne kan man med fingrerna gnugga; mången tror vunnit, vad ändlykten taft. 

Dy lät man lyckan med olyckan strida, 
intill jag ser, ho som vinner för mej. 
Ingen mått' skjutshästen alltför hårt rida, 
tröttar du honom, förtreter han dej; 
fast om en måste förföljelse lida, 
modet blir fritt, när som kroppen är ej. 

Dy skall mitt mod och blod osörgse vara, 
Lasse räds varken hat, avund ell' tvång. 
Ingen tårs göra mer än han kan svara, 
rätt måst (trots orätten) hava sin gång. 
Fly med flit, vem som kan, slik olyckssnara, 
fängsel gör längsel när lyckan är vrång. 

Tänk min vän, att man fördenskull mått liva 
lustig, fast om det är mot ens behag. 
Lyckan hon vandlar sig, kan sällan bliva; 
vadan hon kom i går, går hon i dag. 
Dy har jag hoppet, I lär en gång skriva, 
att I, olycklig, är lustig som jag.

lördag 2 februari 2013

Jag blir så glad när jag ser dej


Jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad, så glad,

så glad när jag ser dej.

Det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred, Guds fred,
Guds fred jag vill ge dej.


Hevenu shalom alechem,
hevenu shalom alechem,
hevenu shalom alechem,
hevenu shalom, shalom,
shalom aleichem.

Text och musik: Från Israel