torsdag 1 maj 2014

Arbetets söner
1. Arbetets söner, sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla,
ut över världen befrielsens ord!
Ur den förnedrande träldomens grift,

upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka"
länge oss nedtryckt i mörker och nöd:
//: Människovärdet vi fordra tillbaka.
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd! ://

2. Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.
Fältropet genom nationerna går:
//: Sluten er under vår enighets fana,
fällen ej modet och segern är vår! ://

Se även Vindarnas kör!