söndag 14 februari 2016

Källan sprang ur jordens barm
1. Källan sprang ur jordens barm, 
log mot solens kyss så varm. 
Klar som dagens blick hon var, 
lika djup och underbar. 
Kom så fram till källans brädd 
liten flicka, blyg och rädd, 
såg sin spegelbild i den, 
tvådde ros och lilja se’n. 

2. Källan, grumlad en sekund 
av den leken på dess grund, 
stod snart åter lika klar, 
lika djup och underbar, — 
Tiden gick med barnets lek, 
snart en jungfru skön, men blek, 
fram till källans spegel gick, 
med en bruten liljas skick. 

3. När hon såg sin bild där stå, 
föll en sorgens tår därpå. 
Och fast nyss så spegelklar, 
nu förmörkad källan var. 
Och där växla höst och vår: 
mörk och grumlig källan står. 
Sommar kommer, vinter far: 
aldrig mera blir den klar. 

fredag 12 februari 2016

Fest hos Gustafssons
1. Hör man ett glam i Birka,
fram emot elva cirka,
ett par tre dragspel gnälla,
massor av glas som smälla,
ungdom som högljutt tralla,
salvor av skratt som skalla,
säg vad är det då:

Då ä de fest hos Gustafssons,
Birkagatan i tjugotvå,
då ä de fröjd hos Gustafssons,
Birkagatan tjugotvå.
Hör hur det brakar,
hör hur det knakar,
hela huset vakar
för Gustafssons skull.

Hör man i trapp och farstu
någinting á la mars du,
ljudet av heta kyssar,
när man förbi dem kryssar,
jumping så taket gungar,
smällar från ess och kungar,
blandat med rop av ungar,
säg vad är det då:

Då är det fest...

Grannarna som inunder
hör blott ett brak och dunder,
kronan i taket slänger,
lamporna gå ur gänger,
vägglössen tappa tagen,
tro det är ytt´sta dagen,
familjen själv slår slagen,
säg vad är det här?

Jo, det är fest...

Sen frampå morronkröken,
när dom har sagt ajöken,
ned utför trappor drulla,
mer eller mindre fulla,
då är det "no kip-kvajting",
då är det "only fajting",
bara för "tjej och gaj-ting",
sicket jädrans liv,

efter en fest...