lördag 7 januari 2012

Drottning Margareta

1. Det band som tvinnas av strängar tre,
det månde envar ju veta,
det brister ej med det snaraste,
så talade fru Margareta.


2. Jag knöt så härligt ett styrkans band,
den gång då Sveriges välde
jag slöt till Norges och Danmarks land
och frid mellan folken ställde.


3. Ej våld, ej makt uppå jordens rund
de trenne nu skada borde
om blott de hålla vid det förbund
jag mellan de fränder gjorde.


4. Ty råder jag alla de goda män,
som för de rikena svara,
båd´ klerker, svenner och riddersmän,
I låten det bandet vara.


5. Ej oväns röst I mer lyssnen till,
I låten ej tvedräkt råda,
det Eder ofärd blott främja vill
och vålla stor sorg och våda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar