lördag 11 februari 2012

Sotarvisa

1. Sol i Gustaf Tredjes dagar fanns,
snille höjde "tjusarkungens" glans,
Bellman knäppte lyran,
under skaldeyran
livet gick precis liksom en dans.


2. Sot det även fanns - det finns i dag,
ljus och skuggor utav många slag.
Men vi tar till skrapan,
vigare än apan
i en skorsten tar vi raska tag.


3. Må vi sota, bröder, alla dar,
samhällssotet det finns ändock kvar.
Men I glada kurrar,
hoc est sotarmurrar,
för vår sotning går jag i försvar.


4. Må vi samlas till vår bleka död
ärligt sota, och så få vårt bröd.
Är det ej så härligt,
är det likväl ärligt,
och på sot vi lida ingen nöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar