onsdag 8 april 2015

Jag gungar i högsta grenen
1. Jag gungar i högsta grenen
av Harjulas högsta ås.
Vitt skina de blåa vatten,
så långt de av ögat nås.
Av Längelmävesis fjärdar
där skimrar ett silverband,
//: och Roines älskliga vågor
i fjärran kyssa dess strand ://

2. Och blå som en älsklings öga
och klar som ett barndomshem
det gungande Vesijärvi
sig stilla smyger till dem,
och hundrade öar simma
allt uti dess vida famn,
//: naturens gröna tankar
i blåa vågornas hamn ://

3. O hur det fattiga Finland
är rikt på skönhet ändå!
O hur av guld och silver
dock stråla dess sjöar blå!
Här ha i sorg och glädje
sin lyra sångarna stämt
//: och härma i stilla gungning
de klara sjöarnas skämt ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar