tisdag 5 juni 2018

We merry minstrels soft music enjoy
Spela och sjung, ni som älskar musik,
musiken gör världen så ljuvlig och rik.
Spela och sjung så hormonerna yr,
förtvivlan och avund för tonerna flyr.
Hell dig, fru Musica, utsänd av Gud,
du upplivar världen med vågor av ljud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar