lördag 7 november 2015

Ur vägen, ur vägenVid kapten Schmidts gravkor 

1. //: Ur vägen, ur vägen 
för Gamla Schmidtens bår! :// 
Här ligger hjälten bland de stumma. 
Sorgpukor trumma, mumla och brumma! 
Kling, klang, kling, klang, 
hej, klinga och gutår!

2. //: Fall neder, fall neder 
du Nykterhetens vän! ://
Är ej processen snygg och täcker? 
Se på pukslagar'n, själva Stendecker!
Kling, klang, kling, klang! 
Han står på läktaren. ://

3. //: Du suckar, du suckar, 

ja döden har sitt qval ://
Planberg han för med floret glaven. 
Ack, aldrakäraste, täck är Prestaven! 
Kling klang, kling, klang,
du täcka Kämpendal!

4. //: I koret, i koret, 
där stannar vår Prestav ://  
Nu stämmas upp musikredskapen, 
och på sin hautbois spelar nu Knapen. 
Kling klang, kling klang,
kom, drick vid Schmidtens grav!

5. //: Här vilar, här vilar 
vår Rederlige Schmidt! ://
Glasögon opp, herr Guttenschwager,
på basfiolen hör hur han gnager! 
Kling klang, kling klang! 
Sitt stilla granne sitt!

6. //: Bland hjältar, bland hjältar 
har Bacchus mist sin man! :// 
Korus i korus suckar gråter, 
Nystedt han spelar, mungigan låter. 
Kling klang, kling klang, 
drick, granne, vad du kan!

7. //: Åt läktarn, åt läktarn,
min granne, titta opp! :// 
Där ser du Bacchus sitter tyster. 
Uti vår andakt, nu Broder och Syster, 
kling klang, kling klang, 
drick i vårt sorgelopp. 

8. //: Min granne, min granne,
vill du i koret? Topp! ://
Där får du flaskan ned ifrån laven. 
Kilberg har nycklarna själv til graven. 
Kling klang, kling klang,
er tjänare - låt opp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar