tisdag 15 november 2011

Västmanna-Dalasång1. Vivant Vestmannias
//: samt Dalecarlias ://
urfält och berg!
Tarvlighet närde oss,
modersord lärde oss,
farsarv beskärde oss
muskler och märg.

2. Härligt i Västmanland
//: frodas kring Mälarstrand ://
blommor och bröd.
Härligt i Dalarna
lövar sej salarna
och källarsvalarna
frustar av mjöd.

3. Där varar ärlighet
//: gästfrihet, kärlighet ://
utan all rost.
Malm bor i gruvorna,
smultron på tuvorna,
dit bär oss duvorna
kärlekens post.

4. Flit bräcker mödans skal.
//: Kraft genom berg och dal ://
bryter sin stråt.
Gott samvet ger gott mod,
gott arbet lycka god,
trampar på drakblod,
lögn och försåt.

5. Känn vad du bör och tål,
//: fatta ditt levnadsmål ://
varmt som en bön!
Glad som en morgonpsalm
ryck så mot dagens kvalm,
kämpa för segerns palm,
vinkande skön.

6. Ljuv som ett särlaregn
//: komme i änglahägn ://
frid till ditt tjäll!
Om minnet åt dig ler,
när du tillbaka ser,
hoppet dig handen ger,
när det blir kväll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar