fredag 12 april 2013

Härliga land (Fäderneslandet)
1. Härliga land!
Frihetens stamort på jorden!
Hell dig, du drottning i Norden!
Fädernesland! Fädernesland! Fädernesland!

2. Hjärtat i brand
flammar för fädernedygder.
Hell dina fridsälla bygder!
Fädernesland! Fädernesland! Fädernesland!

3. Fast är ditt band,
knutet bland urgamla fjällar.
Hell dina dalar och hällar.
Fädernesland! Fädernesland! Fädernesland!

4. Skön är din strand.
Hell dina nät, dina plogar!
Hell dina fält, dina skogar!
Fädernesland! Fädernesland! Fädernesland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar