torsdag 25 juli 2013

Till 300-årsminnet av Johan Runius: Blomsterdröm

1. Vid ett berg uti en dal
på det alltför sköna näset
låg jag sommarnatten sval
och sov sött i gröna gräset
på en blomsterhuvudgärd
som blev mig förärd.
Drömmen blev jag lärd:
om jag glömde
vad jag drömde
vor´ jag drömmen intet värd.


2. Överst uppå bergets topp
satt en majestätlig kvinna;
av dess ogemena kropp
sågs väl hon var en gudinna;
denne satt med andra fem;
dock var en av dem
särdels högförnäm.
Vill man veta,
hur de heta:
F., D., S., B., C. och M.

3. Desse sutte vid ett bord
fullt med de utvaldste rätter;
varken vatten, luft ell’ jord
tror jag kunnat ge dem bätter;
där dracks idel nektar-vin,
men de ögon fin,
nymfers tal och min
var det mesta
och det bästa,
var båd’ mat och medicin.

4. Ibland de gudinnor skön
och så många hjältebrudar
jag som var av annat kön
önskt’, att där ock varit gudar;
liten bergsgud var där en,
dock fast han var klen,
syntes på hans ben,
att den dvärgen
brår på bergen,
vill bli berg och ingen sten.

5. När nu denne satt sig ned,
tänk, den blida härskarinna,
som jag tror var aldrig vred,
den på näset var värdinna,
gav ifrån sin höga brink
mig en nådig vink,
sade med en blink:
Kom, sitt neder!
Av slik heder
vart jag modig, frisk och flink.

6. Med sin egen sköna hand
gav hon mig vad jag skull’ äta.
Tvi mitt hjärta och min tand,
om de det så snart förgäta!
Aldrig kund’ de bägge två
större nöje få,
än de hade då;
då blev smaken
först rätt vaken,
smak var i min minsta tå.

7. Sedan sad’ hon: Käre barn,
Æsculap och Ganymedes,
ser väl till, att denna karln
varken törster eller ledes!
Strax fick man oss trenne si,
huru alla vi
togo in uti
stora koppar
fyrti droppar
mot törst och melankoli.

8. Smaken var av sötma mätt,
lukt och syn av blomsterfälten,
nu skull´ örat på sitt sätt
och ta något in för mjälten;
höra fick man där tillik´
fåglesång och skrik,
näktergalsmusik,
traster tala,
gökar gala,
runt omkring den hela vik.

9. Tänk hur jag mig sen försåg,
alldenstund gudinnan Fröja
fick själv se mig där jag låg
i min blotta undertröja;
hör, sad´ hon, du yrekopp,
vet du att vår tropp
rätt nu bryter opp,
vill du följa,
skall du hölja
och klä på din nakna kropp.


10. Åter kom hon som i jåns.
Fort, sad’ hon, skall du få nektar!
Jag sa’: Det var mat åt Måns;
men mig halvklädd jag ursäktar.
Svaret blev, jag skull’ ha ris.
Ack, gudinnors pris,
sad’ jag näsevis,
väl’s de länder,
som er’ händer
gjord’ ett sådant paradis.

11. Vid jag var i klädren sen,
tyckt´ mig hur jag kom till korta,
vaknad´ opp, var hel allen,
och min ögnelust var borta:
ingen själ jag hos mig fant,
ingen Amarant.
Är det ej galant?
Vad jag drömmer,
och berömmer,
alltihop är middagssant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar