tisdag 30 juli 2013

Rullan går1. Örnen är en stolt natur,
rullan går, rullan går,
kung för alla luftens djur,
rullan går, rullan går.
Gåsen håller sej på jorden,
men den är en kung på borden.
Rullan går, ja, rullan går,
kom får ni se hur rullan går.

2. Uti arla morgonstund
rullan går, rullan går,
göken gal av hjärtans grund,
rullan går, rullan går.
Gåsen uti kvällen särla
dyker, följd av mången pärla.
Rullan går, ja, rullan går,
kom får ni se hur rullan går.

3. Ugglan sitter vis på kvist,
rullan går, rullan går,
som en dyster pessimist,
rullan går, rullan går.
Gåsen, smällfet utav ister,
passar bäst bland optimister.
Rullan går, ja, rullan går,
kom får ni se hur rullan går.

4. Grisen är ej någon ful,
rullan går, rullan går,
därför får han va´ te jul,
rullan går, rullan går.
Fast ej alls av rätta sorten,
går hans blod dock an till Mårten.
Rullan går, ja, rullan går,
kom får ni se hur rullan går.

5. Hur man firar gåsens fest,
rullan går, rullan går,
lärde vi av Mårten präst,
rullan går, rullan går.
Mårten var en man av ära,
därför följer vi hans lära.
Rullan går, ja, rullan går,
kom får ni se hur rullan går!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar