lördag 27 juli 2013

Kom med oss, kamrat!1. Tag bladet från munnen och sjung i takt
för herrar som härskar med guldets makt.
Sjung sången som gör dem så stor förtret,
om broderskap, frihet och jämlikhet.
Kom med oss kamrat, när hand i hand
vi knyter runt världen vårt brodersband.
Ur mörka prång
framåt med sång,
till dess att allting blir ljust en gång!

2. Väl mången som lever i lyx och prakt
ej ensam har skapat sin stora makt.
Men nu vill vi ej blott åt andra gno,
nu vill vi ha del i vårt eget bo.
Kom med oss kamrat...

3. Vi äger gemensamt vårt fria land.
Till det är vi bundna med starka band.
Vill någon i bojor vårt land ha lagt,
då skall vi det värna med all vår makt.
Kom med oss kamrat...

4. Vi alla som byggt och som röjt och plöjt
och tåligt i arbetet ryggen böjt,
vi strävat med möda i långa år
för släkten i kommande framtidsvår.
Kom med oss kamrat...

5. Så fram då i striden! Var djärv och stark!
Framför oss finns än mycken oröjd mark.
Vårt mål skall vi nå. Vi mot seger går,
mot ljusare, varmare, bättre är.
Kom med oss kamrat...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar