fredag 9 september 2011

Det klingar i gevärena

1. Det klingar i gevärena
och glädjen bliver stor.
Välsignad vare eden,
som vi för kungen svor.
För eden som vi svurit,
vi icke heller vike,
för fiendeskaror,
som oss vill tränga på.
Lustigt går det, hurra
uti dessa fjorton dar.

2. Jag vill nu icke nämna
och räkna edra fel,
ni som ha klena fingrar
och långa sura ben,
ni blir nu strax hemvista,
ni får ej kungen prisa
med gossarna på Backen,
som där få stanna kvar.
Lustigt går det, hurra,
uti dessa fjorton dar.

3. Om någon lyster veta
vem visan diktat har,
så kan ni det få veta,
beväring är väl jag
vid Upplands regemente,
mitt namn det är Jan Jansson
i Tierps församling
och i Häckbo tjänar jag.
Lustigt går det, hurra,
uti dessa fjorton dar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar