fredag 9 september 2011

JämtlandssångenSå tåga vi tillsammans bort
mellan Jämtlands gröna ängar, bort
mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.
Så skåda vi med gamman hän
emot berg i blåa fjärran, hän
över sjöar, strömmar, skogar jämt
kring bygder på vakt.
//: Fagert är landet som blev
vår lott och arvedel.
Så firom dess fägring nu
med sång och stråkars spel.
Så tändom ånyo det hopp
som våra fäder närt:
för slit och mödor av fröjd och sol
ett mått oss beskärt ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar