torsdag 8 september 2011

Skräddaren och prästegårdsmamsellen

1. Och skräddaren han talte
ve prästegårdsmamsell;
sjung farallaralej.
De slovade varandra
att mötas nästa kväll.
Sjung faderallarallarallalej.

2. Men prästen var en bondfiskal,
som hade gott gehör.
Han tog mamsellen till sig
i enskilt husförhör.

3. Och prästefar fick veta,
var mötet skulle ske:
ett stycke bakom lagåln
på gälet ve´ ett le´.

4. Då axlade han kappan
och tog sin herdestav;
till mötesplatsen sedan
han dristigt sig begav.

5. Snart kommer skräddarn smygande
och vet ej minsta fnyk,
förrn prästen rusar fram och ger´n
huden full med stryk.

6. Vid första slaget skräddaren
gav upp ett fasligt skrän;
vid andra slaget tiggde han
om nåd på sina knän.

7. Vid tredje slaget lovade
den stackars mäster Snäll
att aldrig stämma möte med
nån prästegårdsmamsell.

8. Och att han hållit löftet,
det kan ni väl förstå.
Dock lär han stundom träffat
mamsellen apropå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar