söndag 14 augusti 2011

Byssan lull 1. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
där komma tre vandringsmän på vägen ://
den ene, ack, så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting.

2. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
på himmelen vandra tre stjärnor ://
den ena är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.


3. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
där blåsa tre vindar på haven ://
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

4. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen ://
den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

5. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer ://
den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken, den röda.

6. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
tre äro mödrarna de goda ://
den första Eva är,
den andra Sara kär,
den tredje mild jungfru Maria.

7. //: Byssan lull,
koka kittelen full,
i Gud äro trenne personer ://
den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje Guds helige Ande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar