måndag 8 augusti 2011

Å jänta å ja

1. Å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt uppå landavägen, å ja,
å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt uppå landavägen.
Där mötte ho mej en möra så klar,
då sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var.
Mitt hjärte, vart tog dä´ vägen?

2. Å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt på missommersvaka, å ja,
å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt på missommersvaka.
Där råka vi varann mä fräsande fröjd,
å allri ja nånstin känt mej så nöjd,
ja kasta mina ben i himmelens höjd
och hoppa över alle taka.

3. Å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt uti gröna lunden, å ja,
å jänta å ja,
å jänta å ja,
allt uti gröna lunden.
Där stal jag mej en köss så rosenderöd
å talte om för henne hela min nöd
å frågte om ho ville dela mitt bröd,
och ho svara ja på stunden.4. Å jänta å ja', 
å jänta å ja' 
allt i Ransäters körka, å ja', 
å jänta å ja', 
å jänta å ja' 
allt i Ransäters körka. 
Där stodo vi då vid altaret just 
å lovade tro i nö å i lust 
å allt intill livets sistaste pust 
så troget varandra dörka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar