tisdag 16 augusti 2011

En gammal lek

1. Och linden bär löv och löven falla av
och jorden bär alla gröna skogar.
Vi lekte en lek, en gammal, gammal lek,
vi lekte den i alla våra dagar.
Och se vad jag fått uti min hand,
och se, vad jag fått att föra!
En liten flicka så fager och grann,
så nätter uti sina kläder.
Jag håller dig så kär,
jag stiger dig så när.
Jag törs inte säga hur vacker du är,
jag låter dig stå för en annan.

2. Och linden bär löv och löven falla av
och jorden bär alla gröna skogar.
I herrar, det var min hjärtanskär,
hon lekte med mitt hjärta grymma lekar.
De lyste som guld hennes ljuvliga ord,
när vi lekte och viskade kärligt.
Men trollguld faller som vissnade löv,
och så föllo vi båda från varandra.
Jag håller dig så kär...

3. Och linden bär löv och löven falla av,
och jorden bär alla gröna skogar.
Nu leder min väg i natten in,
I herrar, den stora, tysta natten.
De unga, de sörja för alls ingen sorg
och fröjdas för alls ingen glädje.
De dåras av trollenas guldröda mull
och leka så farliga lekar.
Jag håller dig så kär...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar