tisdag 16 augusti 2011

Det blåser kallt, kallt väder

1. Å när som jag var på mitt fjortonde år
- det blåser kallt väder ifrån sjön -
då börja´ jag att segla på böljorna de blå.
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön.

2. Å när som jag seglat en månad eller två,
så var jag lika aktad som kaptenens egen son.

3. Å när som vi kom intill Kalmare hamn,
vi bärga´ våra segel och hala oss i land.

4. Å när som jag kom upp till Kalmare torg,
då stod där en flicka med en grönmålad korg.

5. Å när som jag kom ut till Kalmare tull,
så stod där samma flicka så öm och kärleksfull.

6. Å då sade jag till flickan som så:
"Säg, vill du mig giva en kyss eller två?"

7. "Nej tack, min gunstig herre, jag kysser inte er,
ty om ni fått en så vill ni ha fler."

8. Å nu så ä vi gifta, å nu så är hon min,
ty jag fick taga min, när de andra tagit sin.

9. Å den som sjunger visan å inte lägger till,
han plikte fem riksdaler och miste flickan sin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar