måndag 8 augusti 2011

Ro, ro till fiskeskär1. Ro, ro till fiskeskär!
Vad slags fiskar får vi där?
Laxen fet och flundran bred,
torsken grå och sillar små,
//: och ålen stor och lång som så! ://

2. Ro, ro till fiskeskär!
Många fiskar får vi där,
en till far och en till mor,
en till syster, en till bror
//: och en till mej, en riktigt stor! ://


Jfr den här norska varianten (med omvänd strofordning):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar