tisdag 16 augusti 2011

Si god afton och god kväll (Kungsmarschen)1. Si god afton och god kväll,
min utvaldaste vän,
huru lever nu världen med dig?
Har du nöjen och mår bra,
som jag tror väl att du har,
//: har du hälsan, visst roar det mej ://

2. Har du silver, har du gull,
har du kistorna full´?
Har du pengar, visst roar det mej.
Jag har ett förnöjsamt sinn,
det är rikedomen min,
//: det är bättre än penningar och gull ://

3. När jag tänker uppå dej
röres blodet i mej,
lilla vännen, förglöm aldrig mej.
Ser du stjärnorna de små
uppå himmelen den blå
//: falla neder till jorden som strå ://

4. Förr skall sjöar och strand
bliva torra som sand,
förrän jag tager mej någon ann´.
Förr skall måne och sol
falla neder till jord
//: förrän jag ändrar om dessa ord ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar