tisdag 16 augusti 2011

Längtan till Italien1. Jag längtar till Italien, 
till Italiens sköna land,
där små citroner gula
de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna stå röda,
de lysa uppå strand.

2. Jag längtar till Italien,
där palmerna de stå
så doftande och höga
med gröna blader på,
där gossen spelar luta
invid sin flickas ruta,
när aftonstunden kommer
med många stjärnor små.

3. Jag drömmer om Italien
vid skymning i vår bod,
där kryddor sällsamt dofta
bland lådor och bland lod,
jag ser i mina drömmar
de silvervita strömmar
med tusende gondoler
uppå den klara flod.

4. Jag tycker att jag ser
hur i månens milda sken
jag vrickar fram gondolen
på böljan, klar och ren,
och hur i aktern sitter,
beglänst av stjärnans glitter,
en späd italienska
med röst så ljus och len.

5. Hon sjunger om Italien,
om Italiens sköna land,
där små citroner gula
de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
i dalen, mörk och stilla,
när solen sjunker ner
bak Vesuviuses rand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar