tisdag 16 augusti 2011

Studentsång

Sjung om studentens lyckliga dag!
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund
i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro.
Hurra!(Svea, vår moder, hugstor och skön,
manar till bragd som i forntida dar,
vinkar med segerns och ärans lön;
men den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då
känslans rena brand,
aldrig brista må
trohets helga band
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland,
liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar